Cysylltwch

Dafydd Cadwaladr

+441248605207

www.cadwaladrwoodlandproducts.co.uk

www.facebook.com

Cynhyrchion Coedlannol Cadwaladr, Bryn Meurig, Coed y Parc, Bethesda, Gwynedd, Gogledd Cymru, LL57 4YW

Manylion Talu

  • Arian parod neu siec wrth ddanfon.
  • Manylion talu BACS ar gais.

Ynghylch

Mae Cynhyrchion Coedlannol Cadwaladr, sydd wedi'u lleoli yng Ngwynedd, wedi bod yn masnachu ers 1984.

Yn wreiddiol roedd y busnes yn canolbwyntio ar waith contractio yn y sector coedwigaeth, ffensio a choedyddiaeth, ynghyd â choed tân. Bellach mae melin lifio newydd yn y busnes er mwyn gwneud y defnydd gorau o hyn ac adnoddau eraill y coetiroedd lleol, gan brosesu derw yn bennaf, yn ogystal â ffynidwydd Douglas, pinwydd, llarwydd a chedrwydd.